Tulisitko Sinä Palvelevan puhelimen päivystäjäksi?

Palvelevan puhelimen päivystäjäksi etsitään henkilöitä, joilla on halua, kykyä ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä.

Päivystäjän tehtäviin kuuluu päivystysvuoro ja työnohjaus kerran kuukaudessa sekä täydennyskoulutus 4-6 päivää vuodessa.

Seuraava päivystäjille tarkoitettu kurssi alkaa tammikuussa 2020.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 5.12.2019 mennessä:
Minna Kotajärvi
p. 040 729 3807
minna.kotajarvi@evl.fi

Tulisitko Sinä Palvelevan puhelimen päivystäjäksi?