Yhteisvastuuaktiivi Kaija Oksanen (oikealla) haluaa muistuttaa, että jokainen meistä voi olla omassa arjessaan nuoresta välittävä aikuinen, joka pysähtyy nuoren kohdalle ja kysyy: Mitä sinulle kuuluu? Vieressä yhteisvastuukeräyspäällikkö Katariina Autero. Kuva: Erika Hakulinen

“Lahjoita mulle huominen” - nuoret tarvitsevat nyt apua ja tukea 

Yhteisvastuukeräyksen kohde on tänä vuonna koronapandemian seurauksista kärsineet lapset ja nuoret täällä kotimaassa ja maailman kriisialueilla. Kampanjateema “Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuoret, jotka ovat kasvaneet jo kahden vuoden ajan poikkeusoloissa. Yhteisvastuukeräyksen varoilla tuetaan ja kehitetään sellaista työtä ja toimintaa, mikä lisää turvallisten aikuisten määrää lasten ja nuorten elämässä ja edistää heidän mielen hyvinvointia.  

-Tällä hetkellä nuorilla tuntuu aiheuttavan eniten huolta tulevaisuuden epävarmuus ja käytännölliset asiat: Pääseekö normaaliin tapaan työharjoitteluun, pääseekö kuntosalille, pidetäänkö vanhojen tanssit, pidetäänkö leirit?, kertoo Järvenpään seurakunnan yhteisvastuukeräyspäällikkö Katariina Autero. 

Suomessa pandemia-ajasta ovat kärsineet erityisesti 15-19-vuotiaat. Moni nuori on viettänyt pitkiä opiskelupäiviä ja -jaksoja ruudun äärellä yksin. Se on ollut uuvuttavaa ja yksinäistä. 

- Lapsille ja nuorille on terveen kehityksen kannalta tärkeää, että he pääsevät viettämään aikaa ikätovereiden kanssa. Erityisen tärkeää se on kohti aikuisuutta kasvaville nuorille, joiden kehityksen kaaressa on olennaista tukeutua ikätovereihin, diakoniatyöntekijä kertoo. 

Viimeisen kouluterveyskyselyn mukaan (2021) oli 24,5% järvenpääläisistä 8.-9.-luokkalaisista nuorista kokenut kohtalaista tai vaikea ahdistuneisuutta viime viikkoina. Edellisestä kyselystä 2019 oli prosenttiluku kaksinkertaistunut. Tutkimus osoittaa samaa valitettavaa kehitystä myös lukiolaisten osalta. 

- Moni nuori on lähtenyt opiskelemaan uuteen kouluun eikä ole päässyt ystävystymään, kun koulu on käyty pitkälti etänä ja monet harrastuksetkin ovat olleet tauolla. On ollut vähemmän juhlia ja tapahtumia ja sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet joka osa-alueella. Lapsella ja nuorella vuorovaikutustaidot kehittyvät toisten ihmisten kanssa toimiessa, mikä on oleellisen tärkeää sekä heidän hyvinvointinsa että kehityksensä kannalta. 

Järvenpään seurakunta suuntaa seurakunnan oman osuuden Yhteisvastuukeräystuotosta vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Myös lähiseurakunnissa Tuusulassa ja Keravalla varat ohjataan nuorten auttamiseen diakoniatyön kautta. Keravalla tavoitteena on uuden moniammatillisen toimintamallin luominen diakoniseen perhetyöhön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

-Valitettavasti kaikki lapset ja nuoret eivät saa tasapuolisesti harrastamisen mahdollisuuksia. Moni veisi lapsensa mielellään esimerkiksi seuratoimintaan mukaan, mutta vaadittaviin kausi-, lisenssi-, kilpailu- ja varustemaksuihin eivät rahat riitä. Vanhemmilla saattaa olla työttömyyttä, pienituloisuutta, velkaantumista, sairautta, päihde- tai peliongelmaa, usein miten montaa haastetta yhtä aikaa, Autero kertoo. 

-Tällaisissa tilanteissa, kun rahat ovat perheessä hyvin vähissä, lapsi ja nuori tietää sen hyvin eikä edes pyydä rahaa potkupalloon tai skeittilautaan. Vanhempien voimavarat eivät myöskään riitä asioiden organisoimiseen ja eteenpäin viemiseen. Diakonia pyrkii tukemaan näissä tilanteissa perheitä esimerkiksi yhteistyössä sosiaalitoimen ja Tukikummit-säätiön kanssa. 

Yhteisvastuukeräyspäällikkö Katariina Autero kannustaa yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan Yhteisvastuukeräykseen itselleen luontevimmalla tavalla. 

-Meitä jokaista tarvitaan lähimmäisen rakkauden eteenpäin viemiseksi! 

----

  • Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.  
  • Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurkeräys ja siihen osallistuvat kaikki Suomen seurakunnat. 
  • Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 
  • Vuoden 2022 keräystuotosta 60% suunnataan Kirkon ulkomaanavun kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Koronapandemia on aiheuttanut kriisialueilla muun muassa koulujen sulkeutumisia. 
  • Suomeen jäävästä keräystuotosta 20% suunnataan Suomessa paikallisseurakuntien kautta ahdingossa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Toiset 20% ohjataan Suomessa Lasten ja nuorten keskukselle muun muassa Etsivän nuorisotyön Saapas -toiminnan sekä Moottoripaja- ja Perheystävä-toimintojen kehittämiseen. 
  • Keräykseen voi tulla mukaan lahjoittamalla omaasi aikaa tulemalla kerääjäksi, suorana lahjoituksena MobilePayn kautta tai osallistumalla tapahtumiin, joita järjestetään seurakunnissa heti koronarajoitusten helpottumisen myötä. 
  • Järvenpää: MobilePay: 38708 tai yhteisvastuu.fi/järvenpaa 

Lue lisää täältä.