Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa

Seurakunta pitää yhteyttä alueen kouluihin ja oppilaitoksiin koulujen toiveita kuunnellen ja pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeista nouseviin yhteistyöhaasteisiin.

Seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa tukemalla kouluissa tapahtuvaa uskontokasvatusta. Jokaisella koululla on seurakunnan nimikkotyöntekijä, joka vierailee koululla säännöllisesti. Kaikki koulut osallistuvat kerran lukukaudessa koulukirkkoihin, jotka suunnitellaan yhdessä koulujen kanssa. Seurakunta kutsuu 1lk oppilaat tutustumaan kirkkoon ja 3lk oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua siunauskappeliin ja hautausmaalle. Seurakunta osallistuu myös alakoulujen monikulttuurisuuskasvatukseen vieraillen oppitunneilla ja järjestää lähetyskierroksia 2. luokan ja 6. luokan oppilaille. Seurakunta on mukana myös kulttuuripolussa, jossa 6-luokan oppilaat tutustuvat kirkkoon.

Oppilaitostyö

Seurakunta pitää yhteyttä alueen oppilaitoksiin ja opiskelijoihin vierailemalla oppilaitoksissa, järjestämällä hartauksia. Seurakunta jakaa keväisin stipendejä ja seurakunnalliseen työhön valmistuvat voivat hakea opintoihinsa opintoavustuksia alkusyksyllä.

Oppilaitostyöstä vastaava pappi Hanne Lukkari on tavattavissa keskusteluja varten, kun tarvitset hengellistä ja henkistä tukea elämääsi tai opiskeluusi liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

seurakuntapastori

koulut, oppilaitokset, nuoret, varhaisnuoret

Papin perustyön päälle toimin koulu-yhteistyötä organisoivana pappina, varkkaikäisten pappina ja yhteyspappina oppilaitoksiin.

Elämässäni kulkee vahvasti mukana teologian harjoittaminen teoriassa ja käytännössä sekä uteliaisuus uuteen. Ilahdun kauniista sanoista, joiden takaa löytyy katetta. Lempikohtani Raamatussa on lapsuudestani saakka ollut: ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” Jes. 54:10