Hautajaiset

 

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys ja suru varjostaa arkea. Surun tunteet ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Erilaiset tunteet saattavat vaihdella surusta kaipaukseen ja hämmennykseen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämän suurempiin käsiin Jeesuksen lupauksen kautta. Seurakunnasta saat halutessasi tukea surun kohdatessa.

Surun tunteiden keskellä omaisilla on myös halu ja tarve huolehtia hautajaisjärjestelyistä mahdollisimman hyvin ottaen huomioon vainajan tahdon. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat hautausmaan toimiston henkilöstö ja hautaustoimistot.

Hautausmaan toimisto, Kaukotie 48, p. 050 441 7929 tai 040 721 7599. 

Hautaan siunaamisen toimittaa hautausvuorossa oleva oman seurakunnan pappi, mutta omaiset voivat myös pyytää haluamaansa pappia toimittajaksi. Ennen siunausta keskustellaan papin kanssa siunauksen kulusta ja käytännön asioista esim. kukkien laskusta. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan haudalla kun taas tuhkahautauksessa kukat lasketaan siunauskappelissa ja tilaisuuden päätyttyä omaiset vievät ne haudalle tai muistokivelle.

Jokaisella järvenpääläisellä on oikeus tulla haudatuksi Järvenpään hautausmaalle. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaiselle. Omainen voi lunastaa arkku- tai uurnahaudan 25 vuodeksi. Vainajan tuhka voidaan myös haudata muistolehtoon ilman nimettyä hautapaikkaa tai sirotella sirottelualueelle.

Katso kartta
Hautapaikkamaksut
Hautauspalvelumaksut

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan viettää esimerkiksi kotona tai seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuuden tarjoilusta huolehtivat omaiset tai ulkopuolinen pitopalvelu. Papin ja kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen sovitaan etukäteen papin ja kanttorin kanssa.

Tilavuokrat

Hautausmaan toimisto

Hautausmaan toimiston henkilökunta auttaa hautausjärjestelyissä. Siellä voi sopia seuraavista asioista: 

 • hautauksen ja siunauksen aika ja paikka
 • papin, kanttorin ja seurakunnan tilojen varaaminen
 • hautaustapa (arkkuhautaus, uurnahautaus, tuhkan sirottelu tai tuhkan hautaus muistolehtoon)
 • hautapaikka

Hautajaisjärjestelyt voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei ole vielä saatu. 

Hautaustoimistot

Hautaustoimisto voi tarvittaessa huolehtia kaikista hautausjärjestelyistä. 

 • yhteys hautausmaan toimistoon
 • asioiminen viranomaisten kanssa
 • arkun / tuhkauurnan myynti
 • vainajan pukeminen ja kuljettaminen
 • kuolinilmoituksen välittäminen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestäminen
 • kukkien hankkiminen
 • hautamuistomerkin tilaaminen
 • valokuvauksesta sopiminen
 • neuvonta pesänselvitys- ja hautausavustusasioissa
 • perunkirjoituksien teko
Arkun kantaja

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kuvaa klikkaamalla tai tästä pääset tutustumaan esitteeseen.