Diakonian 3,5–vuotinen virka avoinna 

Haemme diakoniatyöhömme aktiivista, kirkon sanomaan sitoutunutta ja yhteistyökykyistä diakonian moniosaajaa. Virka on määräaikainen ja täytetään 3,5 vuodeksi. Virkasuhde alkaa 1.9.2022. Virka sijoittuu diakoniatyön tiimiin, johon kuuluu kahdeksan diakonian viranhaltijaa ja kolme diakoniapastoria. Lähijohtaja on työalasta vastaava diakonian viranhaltija. 

Virkaan sisältyy diakonian yleisiä ja yhteisiä tehtäviä (ajanvaraus- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja sururyhmäohjausta) ja vanhustyötä (etenkin tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien organisoimista). Työn muut mahdolliset sisällöt tarkentuvat tiimin yhteisessä työnjaossa. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on diakonian viranhaltijalta vaadittava tutkinto (Kirkkohallituksen päätös nro 141/2020) ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittäminen. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 

Eduksi katsotaan kokemus ikäihmisten parissa toimimisesta. Odotamme verkostoitumiskykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme tietoteknisiä taitoja ja sosiaalisen median osaamista sekä sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan. 

Viran vaativuusryhmä on 503 (peruspalkka 2615, 56€/kk sekä mahdolliset kokemuslisät. Kokemuslisää maksetaan viiden (100 €/kk), kymmenen (293 €/kk) ja viidentoista (366 €/kk) vuoden palvelusajan perusteella). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijan tulee varautua haastatteluun ke 22.6.2022. 

Hakemukset liitteineen oltava perillä 17.6.2022 klo 12 mennessä osoitteessa jarvenpaan.seurakunta@evl.fi. Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ”Hakemus määräaikaiseen diakonian virkaan”.

Tiedusteluihin vastaavat

  • 1.–10.6. johtava diakoniatyöntekijä Leena Nygård: 040 612 3888, leena.nygard@evl.fi
  • 11.–17.6. kirkkoherra Vesa Koivisto: 050 345 2415, vesa.koivisto@evl.fi