Elämän värikäs räsymatto 

Erilaiset elämänkertakirjat ovat viime vuosien aikana saavuttaneet suuren suosion lukijoissa. Urheilijoiden, muusikkojen ja politiikkojen elämäntarinat kiinnostavat ja kiehtovat. Lukija pääsee ikään kuin kurkistamaan kulissien taakse elämän lähtökohtiin ja tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet elämään ja ohjanneet sen kulkua.

Järvenpään seurakunta järjestää tänä keväänä eläkeläisille ja ikääntyneille tarkoitetun narratiivisen eli kerronnallisen Elämäntarina-ryhmän. Uuden ryhmän osallistujat katselevat elämäänsä kertoen sitä tarinana, jonka päähenkilöitä he itse ovat.

- Kotikäynneillä kuulen ikääntyneiden ihmisten elämäntarinoita. Kunnellessani saan katsoa kertojan elämää kuin elokuvaa, kertoo vanhustyön diakonissa Marketta Hyytiäinen Järvenpään seurakunnasta ja jatkaa:

- Elämäntarinat ovat rikkaita ja opettavaisia. Ne tuovat upealla tavalla esiin kertojan persoonan ja nostavat esiin ne tapahtumat, jotka ovat tehneet meistä juuri sellaisia kuin olemme.

Marketta Hyytiäinen on työstänyt myös omaa elämänkaartaan ja löytänyt varsinkin lapsuudenmuistoista ihania pieniä yksityiskohtia.

- On mielenkiintoista, miten ajatus jostain asiasta on saattanut muistelun kautta muuttua ihan toiseksi kuin se alun perin mielessä oli”, Hyytiäinen hämmästelee.

- Muistelun avulla elämän tapahtumat jäsentyvät osaksi kirjavaa kokonaisuutta, elämän värikästä ”räsymattoa”. Elämä tässä ja nyt muodostuu monista muistoista, jotka ovat sisäisessä tiedostossamme kuin odottaen esiin ottamista.

Voimavaroja muistelusta

- Elämän läpikäyminen ja toisten tarinoiden kuuleminen rikastuttaa ja jäsentää omaa elettyä elämää. Se myös tukee mielen hyvinvointia, sillä muistelun kautta voi työstää myös raskaita ja ikäviä elämänvaiheita. Kun oma elämänhistoria alkaa jäsentyä, menneisyyden vaikeistakin tapahtumista voi löytää myönteisiä näkökulmia ja muistaa niitä hyviä asioita, jotka luuli jo unohtaneensa tai jotka olivat hautautuneet ikävien muistojen alle, Hyytiäinen toteaa. 

- Elämäntarina-ryhmässä on mahdollisuus katsella oman elämän todellisuutta ja tehdä sovintoa menneisyyden kanssa, hyväksyä elämässä tehdyt valinnat ja eletty osaksi omaa elämäntarinaa. Kuulemalla toisten tarinoita voi kokea, ettei ole elämässä koettujen vaikeuksien kanssa yksin ja että muiden kokemukset voivat olla monilta osin samankaltaisia kuin omat.

Millainen on sinun elämäntarinasi?

Myllytien toimintakeskuksessa aloittava Elämäntarina- ryhmä on pienryhmä, johon otetaan  5-7 osallistujaa. Kaikki ryhmässä puhuttu ja kuultu on luottamuksellista. Jokainen osallistuja saa valita, mitä itsestään ja elämäntarinastaan haluaa jakaa toisten ryhmäläisten kanssa. Elämäntarina- ryhmässä pyritään voimavarakeskeiseen ja myönteiseen muisteluun, mutta tilaa on kaikenlaisille tarinoille ja myös elämän vaikeiden ja kipeiden asioiden jakamiseen. Ryhmää kannattelevana voimana toimii hengellisyys, joka toteutuu mm. rukouksen, runojen, virsien ja musiikin kautta.

Jokaisella kokoontumiskerroilla on oma teemansa liittyen lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Ryhmää ohjaajat diakonissat Marketta Hyytiäinen ja Anneli Lehikoinen antavat osallistujille apukysymyksiä, jotka helpottavat muistelua ja vievät ryhmää eteenpäin. Omaa elämänpolkua kertoessa voi käyttää apuna myös kuvia, kortteja ja valokuvia. Elämäntarina-ryhmään ovat tervetulleita erilaisissa elämäntilanteissa elävät ikääntyneet, jotka tahtovat lähteä yhteiselle elämänmatkalle ja ovat valmiita sitoutumaan ryhmän kokoontumiskertoihin.

Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen Myllytien toimintakeskuksessa on 10. 2. klo 13-15. Tapaamiskertoja on kevään aikana seitsemän. Lisätiedot ja ryhmään ilmoittautuminen ti 21.1. ja to 23.1. klo 13–15 sekä ma 27.1. ja to 30.1. klo 13–15 Marketta Hyytiäinen p. 050 436 0548.