Taistelujen jälkiä Gazassa, DSPR/ACR-allianssi

Järvenpään seurakunnalta avustuksia kansainväliseen diakoniaan

Järvenpään seurakunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu yhteensä 45.000 € kansainvälisen diakonian projektiavustuksiin. Osa avustuksista on myönnetty jo aiemmin tänä vuonna. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.11.2023 päättänyt myöntää loput tämän vuoden avustuksista seuraavasti: 

Gazan sodasta kärsivien hädän lievittämiseksi Suomen Lähetysseuran kautta (7.000 €), Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräyksen kautta (5.000 €), kristillisen satelliittitelevisio SAT-7:n arabiankieliselle työlle Medialähetys Sanansaattajien (SanSa) kautta (3.000 €) sekä Suomen Lähetysseuran katastrofityölle (6.000 €). 

Aiemmin tänä vuonna kirkkoneuvosto on myöntänyt avustuksia Itä-Afrikan nälkäkriisiin Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräykseen kautta (7.000 €), Ukrainan sodasta kärsivien lasten hyväksi Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräyksen kautta (10.000 €) sekä Syyrian maanjäristyksen uhreille Suomen Lähetysseuran katastrofirahaston kautta (7.000 €).

- Ensi vuoden talousarviossa nämä ns. projektiavustukset nousevat 70.000 euroon. Kirkkovaltuusto on aikanaan tehnyt Kirkkohallituksen suositteleman päätöksen käyttää kirkollisverotuloista 4% ulkomaiseen avustamiseen. Avustusten kasvuun vaikuttaa myös seurakunnan verotuloille ennustettu myönteinen kehitys, kertoo seurakunnan talousjohtaja Kari J. Hietala.

- Projektiavustuksen kohteisiin kuuluvat mm. kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon Ulkomaanapu, ystävyysseurakunnat sekä erilaiset projektiavustukset eri katastrofeihin liittyen.

Avustustyötä Ukrainassa, kuva: Kirkon Ulkomaanapu