Muualla lepäävien muistolle -muistokivi

Muualla lepäävien muistolle - muistokivi sijaitsee kappelin läheisyydessä.
Siellä omaiset voivat muistella muualle haudattuja omaisiaan.

Muualla lepäävien muistolle