JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2021

AIKA:  Tiistai 26.1.2021 klo 19.17

PAIKKA: Järvenpään kirkko, Kirkkotie 4

§        Liite    Asia

29 § KOKOUKSEN AVAUS       

30 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

31 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

33 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA ’VUOSIKSI 2021–2022

34 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

35 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Jäsenet      

Henry Berg

Arvi Kekäläinen

Vesa Koivisto, puheenjohtaja

Esko Lappalainen

Ida Luuk

Pekka Luuk, varapj.

Marja Noso

Jouko Porkka

Terttu Sihvola-Rauttu

Mirja Vakkuri

Jarkko Åström

Muut osallistujat

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri                            

Pöytäkirjan tarkastus                  

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTIIN KOKOUKSESSA                                                                 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen     

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 27.1. – 10.2.2021 viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

29 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                            

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.17

30 §  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Pj:n esitys:             

Kokous pidetään kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 30 § Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS         

Pj:n esitys:           

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Kn 31 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi                    

Kn 32 § Päätös:       

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

33 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021–2022

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)
**

Esityksen valmistelija; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.
 
 
Kn 33 § Päätös:      '

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

34 §  OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 34 § Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

35 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 35 § Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22.