JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                       
PÖYTÄKIRJA 2/2022 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika:  Tiistai 31.5.2022 klo 18.30 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen 
Paikka: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6

§        Liite      Asia                                                                   

 1. §               KOKOUKSEN AVAUS
 2. §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. §               TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 4. §               PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
 5. §               ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 6. § (liite)     TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy
 7. § (liite)     HENKILÖSTÖKERTOMUS 2021
 8. § (liite)     VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
 9. § (liite)     LEIRINIEMEN UUDEN SAUNAN INVESTOINTIMÄÄRÄ-

RAHAN KOROTUS

 1. § (liite)     OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, BOON
 2. § (liite)     TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
 3. § (liite)     SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021
 4. § (liite)     MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN

AJALLE 1.9.2022 - 28.2.2026

 1. § (liite)     JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022 - 2026
 2. §               TIEDOKSI
 3. §               VALITUSOSOITUS
 4. §               KOKOUKSEN PÄÄTÖS


  Päätöksentekijät           

  Auranen Matti 
  Berg Henry
  Edry Tarja
  Graeffe Hanna
  Graeffe Petri (POISSA) sij. Tuija Kuusisto
  Haaparanta Satu (POISSA) sij. Lauri Uljas
  Harjula Unna 
  Hyvärinen Anni 
  Kekäläinen Arvi
  Ketomäki Jaakko (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen
  Kostama Rita (POISSA) sij. Kari Raveala
  Kuusela Jaakko
  Laakso-Varis Sirpa (POISSA) sij. Sirpa Jalokinos
  Lappalainen Esko
  Launonen Pekka 
  Lehtonen Tero-Pekka
  Luuk Ida
  Luuk Pekka
  Luukkanen Arto (POISSA) Marttila Pentti
  Mäkinen Emmi (POISSA) sij. Armo Puustinen
  Noso Marja 
  Oksanen Kaija
  Peltola Jukka
  Peltonen Eemeli
  Porkka Jouko
  Riihimäki Esa
  Sallinen Ritva
  Sihvola-Rauttu Terttu
  Soinola Riitta
  Tuominen Satu
  Vakkuri Mirja (POISSA) sij. Jarkko Åström
  Virkki Jukka

Muut osallistujat

Hietala Kari J.                      talousjohtaja

Koivisto Vesa                      kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

Kotajärvi Minna                  Strategiatyöryhmän sihteeri

Kuusisto Tuija                     kn jäsen

Valtonen Krista                   seurakuntapastori, strategiatyöryhmän jäsen

Warro Hanna                      hallintosihteeri

Åström Jarkko                     kn jäsen, POISSA

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen     

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan  ilmoitustaululla 24.5.2022. –31.5.2022. 

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 1.6.2022 – 1.7.2022 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1

13. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti valtuustoryhmä II –”Kirkko Keskelle Elämää” – Kokoomus ja sitoutumattomat, Tero-Pekka Lehtonen. Laulettiin virsi 577.

Kokouksen alussa pidettiin kiitospuhe sekä luovutettiin muistaminen 40 -vuotisesta seurakunnallisesta toiminnasta seurakunnan pitkäaikaiselle työntekijälle, diakonian viranhaltija Marja Kososelle. Marja Kosonen piti puheen kirkkovaltuutetuille. 

14.§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 24.5.2022. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 24.5. - 31.5.2022.

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 14 § Päätös:    

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

POISSA

SYY

SIJALLA

Graeffe, Petri

muu syy

Tuija Kuusisto

Haaparanta, Satu

muu syy

Lauri Uljas

Ketomäki, Jaakko

muu syy

Maija-Liisa Pyykkönen

Kostama, Rita

muu syy

Kari Raveala

Laakso-Varis, Sirpa

muu syy

Sirpa Jalokinos

Luukkanen, Arto

-

-

Mäkinen, Emmi

muu syy

Armo Puustinen

Vakkuri, Mirja

matkoilla

Jarkko Åström

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 25 valtuutettua ja 7 varavaltuutettua. Valtuutettujen kokonaisvahvuus on 32 henkeä. 

15. § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Petri Graeffe ja Satu Haaparanta.

Kv 15 § Päätös:   

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään vuorojärjestelmän mukaisesti Matti Aurasta ja Unna Harjulaa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

16. §  ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki ja Satu Tuominen.

Kv 16 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 17. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                   

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi

Kv 17 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

18. § TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 10.2.2022 sähköpostitse ostotarjouksen, jossa ostajana on Sievi Hyvinvointitilat Oy, perustettavan yhtiön lukuun (tai jo perustettu kiinteistöosakeyhtiö, mikäli yhtiö on rekisteröity kaupantekoajankohtana) seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no x (xxxx m2 * 60 € on yht. 219 060 €). Tontin kiinteistötunnus on xxx-xx- xxxx-x.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kaupat tontista tehdään heti sen jälkeen, kun kirkkohallituksen vahvistuspäätös ja rakennuslupa hankkeelle ovat saanee lainvoiman.

LIITE 53a)                          Karttaliite korttelin 6722 tontista x

LIITE 53b)                         Kartta Kartanon alueesta

LIITE 53c)                          Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199

LIITE 53d)                         Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy:n jättämän ostotarjouksen seurakunnan Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no x, kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 219 060 €.
 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Kirkkoneuvosto päättää antaa ostajalle valtuutuksen hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan.

Kn 53 § Päätös:                

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

**** Kv § 18

LIITE 18a)       Karttaliite korttelin 6722 tontista x LIITE 18b)Kartta Kartanon alueesta

LIITE 18c)       Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199 LIITE 18d) Kauppakirjaluonnos

Kv 18 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

19.§ HENKILÖSTÖKERTOMUS 2021

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 7.10.2021 uuden ohjeen seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimiseksi. Tilinpäätösohjeen sivulla 15 suositellaan, että ainakin ne seurakuntataloudet, joissa on yli 20 työntekijää, laatisivat vuosittain erillisen henkilöstösuunnitelman ja raportoisivat suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Tilinpäätösmallissa taas on minimitiedot, jotka henkilöstöstä tulee antaa. Henkilöstöstä laajemmat tiedot esitetään joko tilinpäätöksessä tai laaditaan erillinen henkilöstökertomus,

Yhteistyötoimikunta on 10.2.2022 § 17 kokouksessaan käsitellyt henkilöstökertomuksen sen hetkisessä valmiusasteessaan. Henkilöstökertomus 2021 on liitteenä nro 67.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen 2021.

Kn 67 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 19 Henkilöstökertomus 2021 on liitteenä nro 19.

Kv 19 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

20.§ VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Kjk § 8 Esitys: Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa on hyväksytty uuden viran perustaminen Loutin kokopäiväisen toiminnan käynnistämiseksi. Kirkkovaltuusto 14.12.21 §72 ”Loutin kerhotalolla käynnistetään päivittäistä avointa toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille elokuusta 2022 alkaen.  Kahden lastenohjaajan tilalle palkataan perhetyönohjaaja/varhaiskasvatustyön ohjaaja. Kustannusvaikutukset noin -30.000e.”

Varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan sisältyy Loutin kerhotalon toiminnan koordinointi, kerhotoiminta, yhteistyö kaupungin, Keusoten, sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viran tehtävien hoitaminen olisi mahdollista järjestää toisen varhaiskasvatustyönohjaajan tehtävänkuvauksen sisällön muutoksella. Varhaiskasvatustyön ohjaaja, jonka tämän hetkinen tehtävänkuva on kuvattu alla, siirtyisi uudella tehtävänkuvauksella käynnistämään Loutin toimintaa:

perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu), pyhäkoulutyö, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen, laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ, monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä.

Em. mainittuihin tehtäviin perustettaisiin uusi varhaiskasvatustyönohjaajan virka.

Kasvatusjohtokunta esittää neuvostolle, että perustetaan varhaiskasvatustyön ohjaajan virka 1.8.2022 alkaen.

Päätös:   

Kasvatusjohtokunta kannattaa esitystä ja lähettää sen neuvostolle käsittelyyn.

****

Kn § 81 Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.21 § 72 päättänyt toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä perustaa kahden lastenohjaajan toimen tilalle perhetyönohjaajan/varhaiskasvatustyönohjaajan viran. Kasvatusjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle varhaiskasvatustyönohjaajan viran perustamista tätä tarkoitusta varten 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 81.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa varhaiskasvatustyönohjaajan viran 1.8.2022 alkaen.

Kn 81 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv §  20 Varhaiskasvatustyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 20.

Kv 20 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21.§ LEIRINIEMEN UUDEN SAUNAN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOROTUS

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 kokouksessaan 14.12.2021 § 72. Asiakirjan investointiosassa s. 71 on

vuodelle 2022 varattu määrärahat saunarakennuksen suunnitteluun 15 000 €, saunarakennuksen uudishankkeeseen (sis. vanhan saunan purkamisen) 430 000 € ja samoin vuodelle 2023 on suunnitelmassa 430 000 € varaus. Yhteensä 875 000 €.

Rakennusurakka, LVI-urakka ja sähköurakka on kilpailutettu Julkiset hankinnat Hilma -kilpailutuspaikassa aikavälillä 7.3. – 7.4.2022. Kilpailutuksen tuloksena jokainen urakan osa-alue ylitti syksyllä suunnitteluvaiheessa tehdyn kustannusarvion. Syinä ovat kustannustason voimakkaat nousut viime aikoina ja myös Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

Saatujen halvimpien tarjousten ja arvioitujen tilaajan maksettavaksi tulevien osuuksien sekä lisätöiden jälkeen uusi kustannusarvio on 991 100 € (alv 0%) ja 1 228 964 € (alv 24 %). Halvimpien tarjousten antajien kanssa on pidetty urakkaneuvottelut 20.4.2022, jossa on varmistettu molemmin puolin, että tarjoukset pitävät sisällään piirustusten ja kilpailutusasiakirjojen mukaiset asiat. Tilaaja on myös pyrkinyt varmistamaan tarjoajien kyvyn hoitaa urakka- ja yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Koska investointimääräraha ei riitä urakkatarjousten mukaiseen hankkeen toteuttamiseen on investointimäärärahaa korotettava, jos hanke aiotaan toteuttaa. Sellaisia arvioita ei ole käytettävissä, jossa kustannustaso olisi laskemassa muutamien vuosien aikataululla. Talousarvion sitovuustasokohdan (yleisperustelut 9) mukaan investointimäärän muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Hanke on aikataulutettu kilpailutusasiakirjoissa niin, että aloitus olisi syyskuun alussa ja sitovana välitavoitteena vesikatto päällä 30.11. Molemmat urakkaneuvotteluissa olleet rakennusurakoitsijaehdokkaat pitivät aikataulua välitavoitteeseen liian kireänä ja esittivät joko hankkeen aikaistamista elokuun alkuun tai välitavoitteesta luopumista. Hankeen toteutus 1.9.2022 – 31.5.2023 kuitenkin edellyttäisi päätöstä 26.4.2022. Täten kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätökset urakoista ja määrärahamuutoksesta ja kirkkovaltuuston vahvistaa budjettimuutos seuraavassa kokouksessaan, jotta urakat olisivat realistista saada toteutumaan suunnitellussa ajassa, koska erilaisia tarvikkeita ja työvaiheiden toteuttajia tulisi päästä varamaan.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Leiriniemen uuden saunarakennuksen kokonaisinvestoinniksi suuruudeksi ja määrärahaksi 1.230.000 € jakautuen vuodelle 2022 suunnittelu 25.000 €, vanhan purkaminen 40.000 €, uudishanke 660.000 € ja vuodelle 2023 uudishanke 505.000 €.
 2. päättää ottaa hyväksyttäväksi Leiriniemen uuden saunarakennuksen rakennusurakka, LVI-urakka ja sähköurakkatarjoukset ennen kirkkovaltuuston edellä 1 kohdassa olevaa investointimäärärahojen korotusta.

Kn 103 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 129 28.4.2022 saapui sähköpostitse oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle tehtyyn rakennusurakan hankintapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen syynä oli, ettei halvimman tarjouksen tehneellä ollut Hilma kilpailutuksessa vaadittuja referenssejä. Kirkkohallituksen hankintahenkilöstön konsultoinnin jälkeen päädyttiin poistamaan hankintaoikaisuna kirkkoneuvostossa 26.4.2022 § 104 tehty päätös, joka koski Leiriniemen uuden saunan rakennusurakkaa, keskeyttämään Leiriniemen uuden saunan hankintamenettely ja käynnistämään uusi hankintamenettely Leiriniemen uuden sauna rakennusurakasta.

Kohteen arkkitehdin mukaan Leiriniemen uusi sauna olisi vielä mahdollista saada rakennettua tulevana talvikautena, kun rakennusajaksi määriteltäisiin 15.8.2022 – 31.5.2023 ja sitovasta välitavoiteajasta luovutaan sekä sisällyttämällä vanhan saunan purku-urakka uuden saunan rakennusurakkaan, jolloin ei tulisi katkoksia ja hanke voitaisiin viedä nopeammin läpi. Lisäksi arkkitehti oli optimistinen, että voitaisiin saada uusia tarjoajia kilpailutukseen.

Aiemman kilpailutuksen perusteella, jotka tarjoukset ovat julkisia, ei ole realistista odottaa kovin paljon alhaisempia hintoja kuin esim. toiseksi halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija oli tehnyt. Täten budjettiin varattuja investointimäärärahoja Leiriniemen uuden saunan rakentamiseksi tulisi edelleen korottaa. Nyt kirkkovaltuuston päätös asiassa saadaan ennen kirkkoneuvoston rakennusurakkatarjousten käsittelyä.

Liitteenä nro 129 on kustannusarviolaskelmia.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Leiriniemen uuden saunarakennuksen     kokonaisinvestoinniksi     suuruudeksi     ja    määrärahaksi

1.230.000 € jakautuen vuodelle 2022 suunnittelu 30.000 €, vanhan purkaminen

41.000 €, uudishanke 660.000 € ja vuodelle 2023 uudishanke 626.000 €.

Kn 129 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 21 Liitteenä nro 21 on kustannusarviolaskelmia.

Kv 21 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

22. § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, BOON

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Katri Boon ja Danny Boon ovat jättäneet 20.4.2022 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6724 tontista no x (xxx m2 * 60 € on yht. 57 180 €). Rekisterinumero on xxx-xx-xxxx-x.

Kauppahinnasta maksetaan 10 % kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ao. päätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää maksettu summa myyjälle.

Summa 5718 €, laskutetaan ostajilta kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 107a) Karttaliite tontista/ Boon Liite nro 107b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 107c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b) Liite nro 107d) Ostotarjous

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Katri ja Danny Boonin jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6724 AO-tontista no x (xxx-xx- xxxx-x), kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 57 180 €. 
 2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 107 § Päätös: 

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

 

Kv § 22

 

LIITE 22a)

Karttaliite tontista/ Boon

 

LIITE 22b)

Kartta Kartanon alueesta

 

LIITE 22c)

Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

 

LIITE 22d)

Ostotarjous

 

Kv 22 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

23.§ TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työ- markkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa 1.3.2022 alkaen. Suosituksen voimaan saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen saakka sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen palkkioita.

Uusi toimituspalkkiosuositus perusperiaatteet ovat entiset. Sopimusta sovelletaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta tai kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto päätöksellään vahvistaa uuden sopimuksen.

Suositussopimus  toimituspalkkioista  ajalle  1.3.2022  alkaen  on liitteenä  nro

108. Suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 § sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella.

Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita.

Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.

Lisäksi liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellytettävään kanttorinvirkaan. Tätä  suositussopimusta  ei  sovelleta  toimituksen  tai  tehtävän suorittajaan, jolla ei ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat sopimuksen palkkioita alempia. Papin tehtävistä suuri osa on kuitenkin sellaisia, joita voi suorittaa vain pappisvirkaan vihitty.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnassa käyttöön suositussopimuksen toimituspalkkioista 1.6.2022 alkaen. Kelpoisuusehdot täyttämättömälle henkilölle toimituspalkkioista voidaan pidättää seuraavasti: musiikin kandidaatti 10 % vähennettynä ja muille 20 % vähennettynä.

Kn 108 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 23 Suositussopimus toimituspalkkioista ajalle 1.3.2022 alkaen on liitteenä nro 23.

Kv 23 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

24. § SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista. Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkohallituksen virastokollegio on 7.10.2021 hyväksynyt uuden ohjeen Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatiminen sekä erillisen mallitilinpäätöksen. Tilinpäätöksemme noudattaa kirkkohallituksen ohjetta ja mallia, eräitä lisätietoja on tilinpäätösasiakirjassamme erityisesti toimintakertomuksen osalta.

Työmuotojen toimintakertomukset 2021 on käyty kirkkoneuvostossa läpi useassa erässä. Tilinpäätöksen numeromateriaali ja hautainhoitorahaston tilinpäätös on käsitelty 15.3.2022 kirkkoneuvostossa.

Tilinpäätös 2021 liitteenä nro 78.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; hallintosihteeri, talousjohtaja, kirkkoherra

**

Pj:n/Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää:

 1. käydä läpi tilinpäätöksen muutoksia ja lisäselvityksiä vaatineet kohdat
 2. hyväksyä ja allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
 3. jättää vuoden 2021 tilinpäätösmateriaalin tilintarkastajien tarkastettavaksi

Kn 78 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kn § 125 Seurakunnan tilintarkastajat ovat 2021–2022 aikana tarkastaneet seurakunnan hallintoa ja taloutta vuoden 2021 osalta. Tilintarkastajat tarkastivat 5.5.2022 kirkkohallituksen uusimman tilinpäätösohjeen mukaan laaditun seurakunnan tilinpäätöksen toimintakaudelta 2021, joka sisältää myös seurakunnan toimintakertomuksen 2021 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Tilintarkastuksen perusteella tehtiin tilinpäätöskirjaan tekniset muutokset sivun 5 kuvioon Toimintatuotot 2021 ja sivun 102 Investointiosa toteumavertailu taulukkoon.

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 125. Vastuunalainen tilintarkastaja esittää tilipäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset; talousjohtaja

--

Tj:n/Pj:n esitys:     

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. vahvistaa seurakunnan tilinpäätöksen 2021, joka sisältään myös toimintakertomuksen ja liiteaineiston
 2. päättää, siirtää ylijäämän 1 065 597,51 € taseen vastattavan oman pääoman tilille "Tilikauden yli/alijäämä"
 3. vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2021
 4. myöntää vastuuvapauden seurakunnan ja hautainhoitorahaston hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Kn 125 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

****

Kv § 24         Tilinpäätös 2021 liitteenä nro 24a ja tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 24b.

Kv 24 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

25.§ MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRAN PERUSTAMINEN AJALLE1.9.2022 - 28.2.2026

Diakoniajohtokunta on kokouksessaan 10.2.2020 antanut lausunnon kirkkoneuvostolle diakonisen vanhustyön resurssien lisäämisen tarpeesta. Lisäksi diakoniajohtokunta on kokouksissaan vuosina 2020 ja 2021 käsitellyt diakonialle osoitetun testamenttilahjoituksen (n. 200 000 €) käyttämistä.    Lahjoituksen käyttöä selvitellyt työryhmä (Marketta Hyytiäinen, Heli Kosola, Keijo Ruuskanen, Krista Valtonen) on päätynyt syyskuussa 2021 esittämään, että varat kohdennetaan ”Eniten tukea ja apua tarvitsevien ikääntyneiden tavoittamiseen ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukemiseen”. Työryhmä on jatkanut asian työstämistä kutsumalla alkuvuonna 2022 koolle verkoston, jossa mukana on seurakunnan edustajien lisäksi Järvenpään kaupungin ja Keusoten vanhuspalveluiden ja osallisuuden asiantuntijoita. Yhteistyöverkostossa on vahvistunut näkemys yhteistyössä tehtävän, palveluntarpeessa olevien ikäihmisten tavoittamisen ajankohtaisuudesta. Ikääntyneiden   osuus    väestöstä   kasvaa    kaiken   aikaa.   

Parhaillaan työstettävässä  seurakunnan kokonaisstrategiassa huomioidaan ennakoivasti väestön ikärakenne    ja    tarve   resursoida   seurakunnan vanhustyöhön. Diakonissa Marketta Hyytiäinen on tehtävänkuvauksensa mukaisesti keskittynyt ikäihmisten parissa tehtävään työhön ja tuntee hyvin alueen verkostot. Hänellä on vahvaa palveluohjauksen kokemusta ja osaamista sekä näkemystä etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä. Ikääntyneitä tavoittavan  yksilö- ja    perhetyön lisäksi Hyytiäisen työnkuvaan kuuluu diakonian yhteisiin tehtäviin osallistumista sekä yksittäisten tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien organisoimista. Erillisen projektin perustamisen sijaan on mielekästä, että työjärjestelyin ja lisäresurssia palkkaamalla vapautetaan Hyytiäiselle aikaa kehittää seurakunnan etsivää ja löytävää vanhustyötä.

ESITYS: Diakoniajohtokunta esittää, että perustetaan määräaikainen (3,5- vuotinen) diakonian virka 1.9.2022 alkaen työnkuvalla, johon sisältyy diakonian yleisiä ja yhteisiä tehtäviä (ajanvaraus- ja vastaanottotyö, kriisityö, sururyhmät) ja vanhustyötä (etenkin tapahtumien, tilaisuuksien, retkien ja leirien organisoimista). Työn muut mahdolliset sisällöt tarkentuvat tiimin yhteisessä työnjaossa.

Djk 16 § Päätös:             

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 133 Diakoniajohtokunta esittää perustettavaksi määräaikaista diakonian virkaa 3,5 vuodeksi ajalle 1.9.2022 - 28.2.2026. Määräaikaisen viran palkkakulut kustannettaisiin diakonialle osoitetulla testamenttilahjoituksella (n. 200 000 euroa). Perustettavan viran sisältö käy esille diakoniajohtokunnan esittelytekstistä ja ma.viran tehtävänkuvauksesta (liitteenä nro 133a).

Ma. viran rekrytointi käynnistyisi heti kun viran perustaminen on hyväksytty kirkkovaltuuston    kokouksessa    31.5.2022.    Rekrytointiaikataulu    olisi    seuraava:

31.5. kirkkovaltuusto käsittelee neuvoston esityksen 1.-17.6. virka auki rekrytointikanavilla.

Hakuaika päättyy 17.6. klo 12.00

22.6. haastattelut

23.6. ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous, jossa ma. virkaan valinta

1.9. virkaan valittu aloittaa virassa

Ma.viran hakuilmoitus on liitteenä nro 133b. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.

**

Esityksen valmistelijat ja lisäkysymykset: kirkkoherra, Nygård

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. perustaa diakoniajohtokunnan esittämän mukaisesti määräaikaisen diakonian   viran   ajalle   1.9.2022   - 28.2.2026.

mikäli kirkkovaltuusto päättää perustaa määräaikaisen diakonian viran, kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

 1. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, diakonian (johtava) viranhaltija Leena Nygård, diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Pekka Launonen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä
 2. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilöt.

Kn 133 § Päätös:   

Kohdat (1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti keskuudestaan edustajikseen Marja Noson ja Jarkko Åströmin sekä varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Tuija Kuusiston (ei henkilökohtaiset varahenkilöt).

****

Kv § 25        

Perustettavan viran sisältö käy esille diakoniajohtokunnan esittelytekstistä ja ma.viran tehtävänkuvauksesta (liitteenä nro 25a).

Ma.viran hakuilmoitus on liitteenä nro 25b. Hakijalta edellytetään piispainkokouksen diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.

Kv 25 § Päätös:      

Esitys (kohta 1) hyväksyttiin yksimielisesti. 

26. §  JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2022-2026

Strategiatyöryhmä kokoontui kevätkaudella 2022 seitsemän kertaa.

Kaksi tuomiokapitulin työntekijää osallistui strategiatyöskentelyyn tammikuussa.

Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto käsittelivät strategialuonnosta kokouksissaan ja antoivat siitä kommenttinsa.

Strategialuonnoksesta pyydettiin kommentit työntekijöiltä.

Viimeisin luonnos lähetettiin kaikille luottamushenkilöille, työntekijöille ja nuorten ryhmälle. Heiltä pyydettiin ehdotuksia sloganiksi / iskulauseeksi.

Strategiatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle strategian seurantaryhmän perustamista, jotta strategian toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti. Näin strategiasta tulee olla päivittyvä ja reagoiva.

Strategia-asiakirjaluonnos on liitteenä nro 135.

Strategian slogan on ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”.

--

Esityksen valmistelija ja lisäkysymykset: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:                        

Kirkkoneuvosto

 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Järvenpään seurakunnan strategian 2022-2026.
 2. perustaa strategian seurantaryhmän, jotta strategian toteutumista ja toimintaympäristön muutoksia seurataan aktiivisesti. Seurantaryhmän kokoonpano päivitetään vuoden 2023 alussa.

Kn 135 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Ensimmäisen painopisteen ensimmäisen kohdan  osalta sana ”huomioimme” korvataan sanalla ”otamme huomioon”.

Ensimmäisen painopisteen 3.s kohta lisätään sanat ”sukupolvelta toiselle”.

kohta 2) Strategiatyöryhmä jatkaa Järvenpään seurakunnan strategian 2022-2026 seurantaryhmänä vuoden 2022 loppuun saakka.

****

Kv § 26         Strategia-asiakirjaluonnos on liitteenä nro 26.

Strategian slogan on ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”.

Kv 26 § Päätös:      

Strategia-asiakirjaan tehdään muutamia kirkkovaltuuston kokouksessa mainittuja kirjoitusasullisia stilisointeja.

Järvenpään seurakunnan strategia 2022-2026 hyväksyttiin yksimielisesti.

27.§ TIEDOKSI

Järvenpään seurakunta täyttää 70 -vuotta. Kirkkovaltuuston juhlakokous pidetään ti 13.9.2022

Su 18.9.2022 Järvenpään seurakunnan 70 -vuotisjuhlajumalanpalvelus.

Kv 27 § Päätös:      

Merkittiin tiedoksi.

 28.§ VALITUSOSOITUS

Kv 28 § Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

29. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 29 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44.