Uutislistaukseen

Kuulutus ehdokkaiden asettamisesta seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaalien ajankohta ja teema

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kunkin seurakunnan kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty ko. seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022 mennessä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen,
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen ja
6) joka ei ole ko. seurakunnan viranhaltija- tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavilla seurakuntien kirkkoherranvirastoista niiden aukioloaikoina ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava torstaina 15.9.2022 kello 16 mennessä ko. seurakunnalle


Järvenpäässä
kirkkoherranvirastoon, Kirkkotie 1 A, 04400 Järvenpää. Avoinna ma–ke klo 9–15, to klo 9–17 ja pe klo 9–14.

Keravalla
kirkkoherranvirastoon, Kauppakaari 8, 04200 Kerava. Avoinna elokuussa ma–pe klo 9–15, syyskuussa ma–ke ja pe klo 9–15 sekä to klo 9–17.30.

Tuusulassa
kirkkoherranvirastoon, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula. Avoinna ma–ke klo 9–16, to klo 9–17 ja pe klo 9–13.


Järvenpään seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja
Maija-Liisa Pyykkönen

Keravan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja
Risto Tyrväinen

Tuusulan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja
Risto Rämö

3.8.2022 15.06