Diakonian yhteystiedot

Diakonian ajanvaraus maanantaisin ja torstaisin klo 10-11. Aika varataan ma ja to klo 10-11 soittamalla p. 050 571 1889 tai käymällä paikan päällä Kirkkopihan diakoniatoimistossa, os. Kirkkotie 3C.  

Lue lisää avun ja tuen saamisesta Järvenpään seurakunnasta.

Työntekijöiden yhteystiedot


Nita Ahjonpalo

diakonian viranhaltija, ma.

Diakoninen kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyö
KUA-yhdyshenkilö
Yhteisvastuukeräys

Katariina Autero

vs. diakonian työalavastaava

Olen toiminut diakoniatyöntekijänä Järvenpään seurakunnassa vuodesta 2019 lähtien.

Yleisen diakoniatyön lisäksi työtehtäviini kuuluu koordinoida diakonian vapaaehtoistyötä, erityisesti ystävätoimintaa, Yhteisvastuukeräystä ja Merimieskirkkopiiriä. Myös monikulttuurisuus kuuluu työalaani ja koordinoin Laurilan kohtaamispaikan toimintaa, mikä tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja alueen ihmisten yhteisöllisyyttä. Minun kanssa voi jutella ja hoitaa asioita myös ruotsin, englannin ja ranskan kielellä.

Minulla on kolme mottoa, joista pidän erityisen paljon:
- Että olisimme yhtä.
- Heikoimmat ensin.
- Love first.

Nämä kaikki toteutuvat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkauden kautta. Joh. 3: 16.Isabel Hirvi

diakonissa

Diakoninen kasvatus- ja perhetyö

Työnkuvani kasvatus- ja perhetyön diakonissana koostuu perhekerhoista, rippikouluista, leireistä ja retkipäivistä, sekä diakonian vastaanotoista. Lisäksi toimin Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä.

Merkityksellisintä työssäni ovat eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiset. Saan kulkea heidän kanssaan hyvien ja vaikeiden asioiden keskellä. Nuorten uskaliaisuus ja ideat inspiroivat minua.

Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa, maalata ja viettää aikaa läheisteni kanssa. Lempiraamatunkohtani on ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus” (1. Kor. 13:13)

Marketta Hyytiäinen

diakonissa

Etsivä ja löytävä vanhustyö

”Vanhustyön diakonissana teen tällä hetkellä Etsivää ja löytävää vanhustyötä yhdessä verkostotoimijoiden kanssa Järvenpään alueella. Työn tavoitteena on eniten tukea ja apua tarvitsevien kotona asuvien järvenpääläisten ikääntyneiden löytäminen ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukeminen. Monet ikääntyneet kokevat yksinäisyyttä, turvattomuutta ja arjessa selviytymisen haasteita.

Iloitsen ihmisten kohtaamisesta. Kotikäynnit ja sielunhoidolliset keskustelut ovatkin merkittävä ja mieluinen osa työtäni. Moni ikääntynyt kärsii jakamattomista hetkistä, kun ei ole ketään, joka kuuntelisi, näkisi ja ymmärtäisi ja tarvittaessa auttaisi esim. käytännön asioiden hoitamisessa. Työniloa tuo, kun tietää olevansa juuri oikealla paikalla omassa työtehtävässään ja saa kulkea vierellä, tukea, rohkaista ja lohduttaa, tuoda toivoa epätoivon keskelle, auttaa niissä asioissa, joissa toinen kokee haasteita, rohkaista Jumalan sanan, rukouksen ja kotiehtoollisen kautta, osoittaa tietä Jumalan Isän rakkauteen ja esirukoilla toisen puolesta; se voimauttaa itseäkin.

Työssä palkitsevaa on seurakuntalaisen tai ikääntyneen helpottunut ja kiitollinen olotila, kun jokin asia, jota hänen on ollut mahdoton itse hoitaa, on saatu yhdessä eteenpäin tai kun on yhdessä saatu kantaa Taivaan Isän huolenpitoon jokin ikääntyneen sydämellä ollut murhe. Hymy, silmien säteily yhteisen hetken jälkeen, ikääntyneen into hänen kertoessaan omaa elämäntarinaansa. Tai kun ikääntynyt löytää kotitien, taivastien, Jeesuksen ja Jumalan, Taivaan Isän läheisyyden ja läsnäolon keskelle arkeaan ja jaksaa sen avulla mennä päivästä toiseen sairauksien ja vanhuuden heikentämänä, vaikkakin kotona sinnitellen; se tuo työniloa.

Toivoa ja iloa omaan elämääni tuovat usko Jumalaan ja yhteys aikuisiin lapsiimme ja lastenlapsiin, joita on jo seitsemän ja tietysti rakkaat ystävät. Lapsenlapsissa on sitä ihanaa virtaa ja elämänvoimaa, joka tarttuu ja saa sydämen läikkymään ilosta. Hengellinen lukeminen, rukous, laulaminen, mökkeily, runojen rustaaminen ja puolison kanssa lenkkeily ja liikunta yleensäkin ovat minulle tärkeitä voimanlähteitä.

Lempijakeita Raamatussa on monia, mm. Jes. 54:11 ” Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty eikä Minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon voi luottaa.  


Mikael Jutila

diakoni, vs.

Diakoninen aikuis- ja vapaaehtoistyö


Leena Kervinen

diakonian työalavastaava, virkavapaalla

Virkavapaalla
viransijaisena Katariina Autero


Mirka Rotola-Pukkila

diakoni, virkavapaalla


Pia Valonen

diakoni, vs.

Jampan aluetyö
Yhdessä katettu -verkosto
Rari-toiminta

Työskentelen yleisen diakoniantyön lisäksi Jampan diakonina ja Yhdessä Katettu verkoston yhteyshenkilönä lahjoitusruokaan liittyvissä innovaatioissa. 

Koen työssäni tärkeäksi olla osaltani tukemassa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia: psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi ovat kaikki tärkeitä näkökulmia. Lisäksi yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat hyvinvointiin ja niihin tulee voida vaikuttaa.  

Erityisesti minua innostaa löytää ihmisistä heidän vahvuuksiaan ja nostaa niitä esiin. Vapaa-ajallani keskityn läheisiini ja virkistyn esimerkiksi liikunnasta.

Diakoniavihkimyksessä huoneentauluksi valitsemani Raamatun kohta on Jesajan kirjasta: ”Minä luon huulten hedelmän, rauhan kaukaisille ja läheisille, -sanoo Herra- ja minä parannan hänet.” (Jes.57:19)