Diakonian virka (johtava)

Virka täytetään 1.1.2022 alkaen.

Järvenpään seurakunnan diakoniatiimiin kuuluu seitsemän diakoniatyöntekijää, joiden tehtäväkuvat ovat: diakoniakasvatus, perhe-, aikuis-, vanhus-, vapaaehtoistyö ja yhteisötyö/kirpputoritoiminta sekä johtaminen. Lisäksi tiimiin kuuluu kolme työalapappia. 

Diakonian virkaan (johtava) kuuluu työnjaollisesti mm.:
• lähiesimiestehtävät (diakoniatyöntekijöiden esimies)
• työalavastaavan tehtävät: johtaa, kehittää ja toteuttaa seurakunnan diakoniatyötä yhdessä muiden työalan työntekijöiden kanssa
• kriisityö
• yleinen diakoniatyö (diakoniavastaanotot ja tapaamiset vastaanotoilla, kotikäynnit )
• verkostoyhteistyö
• työn muu sisältö määritellään keskinäisellä työnjaolla 

Hakijalta edellytetään Kirkkohallituksen päätöksen v. 2020 nro 141 mukaista, diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys, johtamiskokemus ja -koulutus, kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin, tietotekninen ja sosiaalisen median osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, hallinnollinen osaaminen sekä sitoutuminen seurakuntaan ja sen sanomaan.

Viran vaativuusryhmä on 601 ja tehtävän mukainen peruspalkka 3 064, 22 €/kk + vuosisidonnainen palkanosa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Haastattelut ovat tiistaina 17.8.2021.

Hakemukset liitteineen su 8.8.2021 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi 

Tiedustelut muina aikoina paitsi 28.7.-1.8. kirkkoherra Vesa Koivisto, vesa.koivisto@evl.fi, p. 050 345 2415 TAI ajalla 4.-8.8. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen, anu.sorjonen@evl.fi, p. 040 538 7141